Servei de traducció telefònica

Traducció telefònica | TCS Bruiser

Mantenir una conversa sense tenir el domini suficient de l’idioma estranger pot dificultar-ne la comprensió i provocar malentesos. És per això que l’idioma mai no ha de ser un obstacle.

No limiteu les vostres possibilitats pel fet de no dominar un idioma i incorporeu un traductor amb la qualitat ISO 9001 directament a la vostra línia telefònica sense haver de desplaçar-vos de l’oficina.

TCS-Bruiser us ofereix la possibilitat de traduir de forma immediata les vostres converses a altres idiomes mitjançant una multiconferència telefònica.

Al seu servei des de 1988